Rejestracja działalności gospodarczej

  • składanie wniosków do CEIDG dotyczących zakładania i likwidacji firmy oraz aktualizacji danych,
  • pomoc w wyborze optymalnego sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • pomoc w zakresie wyboru statusu podatnika VAT,
  • składanie dokumentów zgłoszeniowych do US i ZUS.