Usługi kadrowo-płacowe

  • naliczanie wynagrodzeń (listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenia,
  • obsługa dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
  • sporządzanie i wysyłka elektroniczna rocznych deklaracji podatkowych.