Obsługa księgowo-podatkowa

  • rozliczanie podatku VAT,
  • rozliczanie podatku dochodowego (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
  • wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych oraz plików JPK.