Podane ceny obejmują kompleksowe rozliczenie podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek ZUS właściciela. Cena uzależniona jest od ilości księgowanych pozycji. W wyjątkowych sytuacjach (np. przy bardzo dużych obrotach) cena może być zwiększona.

*  Do n/w kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ceny netto.

 

Księga przychodów i rozchodów –
(podatnicy zwolnieni z VAT)
Księga przychodów i rozchodów –
(podatnicy rozliczający VAT)
do 20 pozycji – 120 zł netto do 20 pozycji – 150 zł netto
od 21 do 50 pozycji – 204 zł netto od 21 do 50 pozycji – 255 zł netto
od 51 do 100 pozycji – 300 zł netto od 51 do 100 pozycji – 375 zł netto
powyżej 100 pozycji – 360 zł netto + 1,5 zł za każdy kolejną pozycję powyżej 100 pozycji – 450 zł netto + 1,5 zł za każdy kolejną pozycję

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –
(podatnicy zwolnieni z VAT)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –
(podatnicy rozliczający VAT)
do 20 pozycji – 100 zł netto do 20 pozycji – 120 zł netto
od 21 do 50 pozycji – 150 zł netto od 21 do 50 pozycji – 204 zł netto
od 51 do 100 pozycji – 250 zł netto od 51 do 100 pozycji – 300 zł netto
powyżej 100 pozycji – 300 zł netto + 1,5 zł za każdy kolejną pozycję powyżej 100 pozycji – 360 zł netto + 1,5 zł za każdy kolejną  pozycję
Pozycja to zwykle 1 dokument księgowy, przy czym: faktury walutowe liczone są jak 2 pozycje, rozliczenia różnic kursowych – każda pozycja RK liczona oddzielnie, wyciąg bankowy – każdy rodzaj kosztów i/lub przychodów liczony oddzielnie, podróże służbowe – w zależności od ilości przeliczeń.

 

DODATKOWE OPŁATY
  • Rozliczenie wynagrodzenia – umowa o pracę – 30,00 zł netto – miesięcznie od każdej umowy.
  • Rozliczenie wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna z ZUS – 25,00 zł netto od każdego rachunku.
  • Rozliczenie wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna bez ZUS – 20,00 zł netto od każdego rachunku.
  • Osoba współpracująca – 20,00 zł netto miesięcznie.
  • Wspólnik – 25,00 zł netto miesięcznie.
  • Korekty powstałe nie z winy biura rachunkowego – 30,00 zł od 1 deklaracji/dokumentu księgowego, nie mniej niż 50,00 zł netto za godzinę pracy.
  • Dokumenty do GUS – od 50,00 zł netto.