Wsparcie i partnerstwo
usługi księgowe dla małych i średnich firm.

Rejestracja działalności gospodarczej

Usługi księgowo-podatkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Zasady współpracy

Co powinieneś wiedzieć jako klient:

 

Umowa o usługi księgowe
  • Współpraca między moim Biurem rachunkowym – Magdalena Dmitruk a  klientami opiera się o umowę o usługi księgowe. Zapewnia to komfort i bezpieczeństwo dla obydwu stron.
  • Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie rozliczeń podatkowych oraz kadrowo-płacowych. Suma ubezpieczenia jest kalkulowana z uwzględnieniem obrotów i skali działalności moich klientów.
Dokumenty
  • Zadaniem klientów jest jedynie terminowe dostarczenie dokumentów do rozliczenia i zapłata podatków.
  • Klient ma bieżący dostęp do swoich dokumentów, jak też do wydruków ewidencji podatkowych czy zestawień, których wygenerowanie umożliwia program księgowy.
Komunikacja
  • Kontaktujemy się w dowolnej formie, wygodnej dla danego klienta – osobiście, telefonicznie, mailowo.
  • Wszelkie informacje odnośnie należnych do zapłaty podatków i składek ZUS są przekazywane w sposób jasny i terminowy dogodną drogą, zwykle mailową.
  • Klienci ciekawi zawiłości rozliczeń podatkowych mogą liczyć na klarowne i wyczerpujące wyjaśnienia.
  • Klienci pragnący trzymać się z daleka od świata liczb i przepisów prawnych mogą liczyć na pełne zrozumienie i uszanowanie ich woli.
Deklaracje / Urząd Skarbowy
  • Wysyłka wszystkich deklaracji i innych dokumentów urzędowych odbywa się drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mojego podpisu elektronicznego.
  • Kontakty klientów z urzędem skarbowym czy ZUS ograniczone są do niezbędnego minimum, co w praktyce zwykle oznacza brak styczności klienta z urzędnikami.

Firmy z którymi współpracuję