Wsparcie i partnerstwo
usługi księgowe dla małych i średnich firm.

Rejestracja działalności gospodarczej

Usługi księgowo-podatkowe

Usługi kadrowo-płacowe

Jednolity Plik Kontrolny

 

Od 2018 r. wszystkie mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane są dostosować swój system księgowy do obsługi plików JPK.

Jednolity plik kontrolny obejmuje kilka modułów:

 • JPK_VAT – ewidencje VAT,
 • JPK_KR – księgi rachunkowe,
 • JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt),
 • JPK_FA – faktury,
 • JPK_WB – wyciągi bankowe,
 • JPK_MAG – magazyn.

JPK_VAT jest plikiem generowanym i przesyłanym obowiązkowo co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych. Pozostałe pliki są tworzone tylko na żądanie urzędu skarbowego.

BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA DMITRUK generuje pliki JPK do wszystkich ewidencji podatkowych, które sporządza dla danego klienta, w tym:

 • JPK_VAT – obowiązkowo przesyłane organom podatkowym za każdy miesiąc, począwszy od ewidencji VAT za styczeń 2018,
 • JPK_KPIR i JPK_EWP – przekazywane organom podatkowym na żądanie od lipca 2018.
JPK_FA
Klienci we własnym zakresie dostosowują swój program do wystawiania faktur do obsługi JPK_FA. W tym celu warto zaktualizować program lub skontaktować się z jego producentem. JPK_FA będzie przekazywane do organów podatkowych wyłącznie na żądanie tych organów od lipca 2018.

Zasady współpracy

Co powinieneś wiedzieć jako klient:

 

Umowa o usługi księgowe
 • Współpraca między moim Biurem rachunkowym – Magdalena Dmitruk a  klientami opiera się o umowę o usługi księgowe. Zapewnia to komfort i bezpieczeństwo dla obydwu stron.
 • Biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie rozliczeń podatkowych oraz kadrowo-płacowych. Suma ubezpieczenia jest kalkulowana z uwzględnieniem obrotów i skali działalności moich klientów.
Dokumenty
 • Zadaniem klientów jest jedynie terminowe dostarczenie dokumentów do rozliczenia i zapłata podatków.
 • Klient ma bieżący dostęp do swoich dokumentów, jak też do wydruków ewidencji podatkowych czy zestawień, których wygenerowanie umożliwia program księgowy.
Komunikacja
 • Kontaktujemy się w dowolnej formie, wygodnej dla danego klienta – osobiście, telefonicznie, mailowo.
 • Wszelkie informacje odnośnie należnych do zapłaty podatków i składek ZUS są przekazywane w sposób jasny i terminowy dogodną drogą, zwykle mailową.
Deklaracje / Urząd Skarbowy
 • Wysyłka wszystkich deklaracji i innych dokumentów urzędowych odbywa się drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mojego podpisu elektronicznego.
 • Kontakty klientów z urzędem skarbowym czy ZUS ograniczone są do niezbędnego minimum, co w praktyce zwykle oznacza brak styczności klienta z urzędnikami.
 • Klienci ciekawi zawiłości rozliczeń podatkowych mogą liczyć na klarowne i wyczerpujące wyjaśnienia.
 • Klienci pragnący trzymać się z daleka od świata liczb i przepisów prawnych mogą liczyć na pełne zrozumienie i uszanowanie ich woli.

Firmy z którymi współpracuję