Od 2018 r. wszystkie mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane są dostosować swój system księgowy do obsługi plików JPK.

Jednolity plik kontrolny obejmuje kilka modułów:

  • JPK_VAT – ewidencje VAT,
  • JPK_KR – księgi rachunkowe,
  • JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt),
  • JPK_FA – faktury,
  • JPK_WB – wyciągi bankowe,
  • JPK_MAG – magazyn.

JPK_VAT jest plikiem generowanym i przesyłanym obowiązkowo co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych. Pozostałe pliki są tworzone tylko na żądanie urzędu skarbowego.

BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA DMITRUK generuje pliki JPK do wszystkich ewidencji podatkowych, które sporządza dla danego klienta, w tym:

  • JPK_VAT – obowiązkowo przesyłane organom podatkowym za każdy miesiąc, począwszy od ewidencji VAT za styczeń 2018,
  • JPK_KPIR i JPK_EWP – przekazywane organom podatkowym na żądanie od lipca 2018.
JPK_FA
Klienci we własnym zakresie dostosowują swój program do wystawiania faktur do obsługi JPK_FA. W tym celu warto zaktualizować program lub skontaktować się z jego producentem. JPK_FA będzie przekazywane do organów podatkowych wyłącznie na żądanie tych organów od lipca 2018.